Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili mevzuat 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlenmiştir.

Toplu İş Sözleşmeleri;

 • İşçinin işyeri meslek değişikliği koşullarının sendika, işveren ve işçinin genel haklarını ve yükümlülüklerini
 • İşyerinde yasalar, yönetmelikler ve tis hükümlerince işveren ile işçilerin katılımıyla oluşturulacak işyeri kurulların yapısını, yetkisini, amaçlarını, işlevlerini
 • Hizmet akitlerinin yapılmasını ve sona erdirilmesini
 • Çalışma sürelerini; (normal çalışma sürelerini, fazla çalışmaları, vardiya çalışmaları, gece çalışmaları vb.), bayram, genel, hafta ve akdi tatil günlerini
 • Ücret ödeme biçimlerini, ücret sistemlerini, ücret artışı zaman ve biçimlerini ve ücret düzeylerini, İşçilik primlerini
 • Parasal (ikramiye vb.) ve  iş ve sosyal işyeri değişikliklerini  yardımların (yemek, doğum, taşıma vb.) düzenlenmesini
 • İşyeri çalışma koşullarının belirlenmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliği, vizite işlemleri, emzirme odaları ve kreşlerin kurulması ve işletilmesini
 • Uyuşmazlıklarının belirlenmesi ve çözümlenmesini
 • İşçilerin meslek eğitimlerinin sağlanması ya da kurslara katılmaları koşullarının belirlenmesini
 • İşyeri sendika temsilcilerinin hakları, yükümlülükleri, yetkileri ve işverenle görüşme biçim ve yöntemleri, temsilci eğitim izinlerini
 • İşyeri ya da işletmenin sosyal tesislerinden yararlanma koşulları ve biçimleri gibi birçok konuyu kapsarlar