1960’lı yıllarda ülkemizde haberleşme sektöründe hızlı gelişmeler yaşanırken bu gelişmelere bağlı olarak posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin yükünü çeken ve sektörün lokomotifi olan işçiler; ücret, çalışma şartları ve diğer özlük haklarının sektördeki gelişmelere paralel gelişmesini sağlayabilmek, kazanılmış hak ve çıkarlarını koruyarak geliştirmek ve ülke kalkınmasında etkin görevler üstlenmek amacıyla bir araya gelirler. İstanbul’da Takvimler 16 Şubat 1962 yılını gösterirken, haberleşme sektörünün en büyük ailesini oluşturmak için, kısa adı "PTT İşçileri  Sendikası" olan; Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri Sendikası’nı kurarlar.

Sendikanın adı, 1963 yılında Haberleşme İşçileri Sendikası, 1965 yılında da PTT İşçileri Sendikası olarak değiştirilir.

1967'de Sendika, bu iş kolunda mevcut olan bağımsız sendikalarla birleşmeyi gerçekleştirir ve "Türkiye Haber-İş Sendikası” adını alır.

Yetmişlerden seksenlere doğru dünya hızla değişirken, Türk ekonomisi hızla büyümektedir... Ne var ki, toplumsal uzlaşmazlıklar da büyümektedir. Bu süreçte, 12 Eylül 1980’de ordunun idareye el koymasıyla birlikte, işçi ve emekten yana politikalar da bir süre rafa kaldırılacak ve diğer Sendikalarla birlikte Sendikamızın faaliyetleri de durdurulacaktır.

1983 yılından sonra sendikal yasakların kaldırılmasının ardından faaliyetlerine yeniden başlayan Sendikamız uzun ve özverili çalışmalardan sonra 1990‘lı yıllarda yaptığı atılımla üye sayısını hızla artmaya başlamıştır.

Temel prensibi hür, demokratik ve bağımsız sendikacılık olan Türkiye Haber İş Sendikası, 1962 yılından beri, Türk-İş’in, 1963 yılından bu yana da, genel merkezi İsviçre Nyon’da bulunan ve kısa adı UNİ olan Uluslararası Sendikalar Ağı’nın da üyesidir.

Sendikamızın saygı ve rahmetle andığımız kurucu üyeleri; Hasan TATAR, Muzaffer DEMİRBİLEK, Yavuz ŞİRVANCI, Fikret ÖLÇEN, Bekir KINALI, Latif KÜLÇÜK, Muzaffer EREN, Mehmet SANYILMAZ, Reşat GEZEK, Hazım AKHİSAR, İsmail BİMGÖL ve Kadir DERİN ’dir.