5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2022 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Uygulama Dönemi (01.07.2022 – 31.12.2022)

SSK Taban Ücreti (Aylık) : 6.471,00 TL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) : 48.532,50 TL