• 40 Soruda İş Kanunu'ndan Doğan Tazminat Haklarımız
 • Türkiye'de Posta Sektörünün Liberalleşmesi
 • Türk Telekom Grevi
 • Geçmişten Günümüze Haberleşme Ve PTT Tarihi (Yurda Güven BEZAZ)
 • 21. Yüzyılda Japonya'da İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Endüstriyel İlişkiler Sistemindeki Değişim (Dr. Necati KAYHAN)
 • Özelleştirme Adı Altında Türkiye'nin Geleceği Satılmaz
 • Eğitim Semineri Notları (Prof. Dr. Fevzi DEMİR , Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER , Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER)
 • İş Güvencesi ve 4857 Sayılı İş Kanununun Başlıca Yenilikleri (Prof. Dr. Fevzi DEMİR)
 • Yeni İş Kanunu (Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER)
 • Temel İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları (Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER)
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Gebe ve Anne İşçilerin Korunması (Dr. Binnur TULUKÇU)
 • Sosyal Politika Tartışması 3 (İş hukukunda yeniden yapılanma)
 • Toplu İş Sözleşmesi Hukuku (Prof. Dr. Adnan TUĞ)
 • İşçi Hukukunda Yeniden Yapılanma - Seminer Notları
 • Türk hukukunda İşçi Alacaklarının Korunması (Dr. Hakan KESER)
 • Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Mevzuat ve Uygulamaları - 2.baskı (Selahattin TURLA - Düzenleyen:Metin SÜMER)
 • Haberleşme İşkolunda İşçi sağlığı ve İş Güvenliği (Dr. Şenay ÖZDEMİR)
 • Sendikalar Hukuku (Prof. Dr. Fevzi DEMİR)
 • Seminer Ders Notları - 2.baskı (Metin OGAN)
 • Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Mevzuat ve Uygulamaları - 1.baskı (Selahattin TURLA)
 • Türk-İş ve Değişim (Doç. Dr. Erdinç YAZICI)
 • Haberleşme İşkolunda İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri El Kitabı (George NOBLE)
 • Haberleşme Sektöründe Haberleşme Sorunu
 • T.Haber-İş / PTTI Ortak Kadın İşçiler Seminer Ders Notları (Monique MARTI - Diane COLEMAN)
 • Posta ve Telekominikasyon Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme (Doç. Dr. Çoşkun Can AKTAN)
 • İş Hukuku Mevzuatı (Prof. Dr. Fevzi DEMİR)
 • T.Haber-İş / PTTI Seminer Ders Notları
 • Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması (O. Nuri TEKMAN)
 • Temsilcilerin El Kitabı
 • Seminer Ders Notları - 1.baskı (Metin OGAN)
 • Anayasa ve Çalışma Mevzuatı ile ilgili yasalar