YÖNETİM KURULU


Veli SOLAK
Genel Başkan

Ümit KAYMAL
Genel Sekreter

 
Genel Mali Sekreter

Sedat GÜNEY
Genel Eğitim Sekreteri

Mücayit ÖZDEMİR
Genel Teşkilatlandırma Sekreteri


DENETİM KURULU


Kemal AKKAN
Başkan

Suat ESMER
Raportör

Yusuf ERİŞ
Üye


DİSİPLİN KURULU


Mehmet GEREME
Başkan

Akif KILIÇ
Raportör

Cengiz DEMİRBAŞ
Üye

Metin KOÇAK
Üye

Ferhat DALDAL
Üye