ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi)

Brüt Ücret

1.647,00 TL

SGK Primi İşçi Payı

230,58 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı

16,47 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.399,95 TL

Gelir Vergisi

209,99 TL

Damga Vergisi

12,50 TL

Kesintiler Toplamı

469,54 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

123,53 TL

NET AYLIK ASGARİ ÜCRET

1.300,99 TL

 

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Ücret

1.647,00 TL

SGK Primi İşveren Payı

255,29 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Payı

32,94 TL

Toplam Maliyet *

1.935,23 TL

* İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır. 

 

 

Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve Eşi Çalışmayan) 1.325,69 TL
Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve 1 Çocuklu) 1.344,22 TL
Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve 2 Çocuklu) 1.362,75 TL
Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve 3 Çocuklu) 1.387,45 TL

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

   
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
   

BEKAR

123,53 TL
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 148,23 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 166,67 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 185,29 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU 209,99 TL
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 123,53 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 142,05 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 160,58 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 185,29 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 197,74 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 209,99 TL