Yayınlanma tarihi: 11/06/2019 17:00 | Toplam görüntülenme: 11677

Türkiye Haber-İş Sendikası’na üye işçileri ilgilendiren PTT A.Ş. 18. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde ikinci oturumu 11 Haziran 2019 tarihinde Sendikamız Genel Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Görüşmeye; Türkiye Haber-İş Sendikasını temsilen Genel Sekreterimiz Hüseyin ÖZÇOBAN, Genel Mali Sekreterimiz A. Gökhan AYDIN, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Tagi İŞ, Hukuk Müşavirimiz ile Başdanışmanımız, (TÜHİS) Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Yılmaz ile TÜHİS yetkilileri ve PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünü temsilen de İnsan Kaynakları Daire Başkanı Engin DEMİR, Hukuk Müşaviri Duygu YURDAKÖK, Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin EKİNCİ, Muhasebe Daire Başkanı Ziyafettin KILIOĞLU, İK Daire Başkan Yardımcısı Mahir ARSLAN, Şube Müdürü Gökhan BİRCAN ile Genel Müdürlük yetkilileri katıldı.

Bir sonraki toplantının tarihi ve saati daha sonra belirlenmesine karar verildi.

2. OTURUMDA KABUL EDİLEN MADDELER

MADDE 7- SENDİKADAN İSTİFA EDEN VEYA İHRAÇ EDİLENLER

MADDE 8- KAPANAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLARIN YARARLANMASI

MADDE 9- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

MADDE 10- TEMEL İLKELER VE İŞVERENİN HAKKI

MADDE 11- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 12- İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 13- SENDİKANIN HAK VE BORÇLARI

MADDE 14- SENDİKA ÜYELİĞİNİN TEMİNATI

MADDE 15- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 16- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN ATANMASI

MADDE 17- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ

MADDE 18- SENDİKA YÖNETİCİSİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAKLARI

MADDE 19- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI

MADDE 20- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN TEMİNATI

MADDE 21- SENDİKA AİDATLARI

MADDE 22- SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI

MADDE 23- İLAN PANOLARI

MADDE 24- TARAFLARIN MÜRACAATLARININ CEVAPLANDIRILMASI

MADDE 25- KİŞİSEL BAŞVURMA

MADDE 26- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 27- UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM KURULU

MADDE 28- KANUNİ YOLLARA BAŞVURMA

MADDE 29- HASAR VE ZARARLARIN TESPİT VE TAZMİN ŞEKLİ

MADDE 30- İŞE ALMA VE İŞE ALMADA TERCİH

MADDE 31- DENEME SÜRESİ

MADDE 32- KURS GÖRENLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ

MADDE 33- POZİSYONDA ÇALIŞMA

MADDE 34- YENİDEN İŞE ALINMA

MADDE 35- ÜYENİN İŞ TEMİNATI

MADDE 36- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER

MADDE 37- İŞYERİNDEN UZAKTA ÇALIŞTIRMA

MADDE 38- GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK, MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

MADDE 39- ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA

MADDE 40- NORMAL ÇALIŞMA

MADDE 41- İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

MADDE 42- FAZLA ÇALIŞMA

MADDE 43- VARDİYA VE NÖBET USULÜ ÇALIŞMA-ARA DİNLENMESİ

MADDE 45- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ

MADDE 46- ÜCRETİN TANIMI

MADDE 47- ASGARİ ÜCRET

MADDE 48- ÜCRET ESASLARI

MADDE 50- ÜCRET ÖDEME ZAMANI VE HESAP PUSULASI

MADDE 53- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

MADDE 56- SİLAHALTINA ALINAN ÜYELERE YAPILACAK ÖDEME

MADDE 57- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

MADDE 61- VASITA ÜCRETİ

MADDE 66- KIDEM İKRAMİYESİ

MADDE 68- ARAÇ PARK YERİ

MADDE 69- SOSYAL TESİS VE HİZMETLERDEN YARARLANMA

MADDE 70- BURS ESASLARINDAN YARARLANMA

MADDE 71- ÖDÜLLENDİRME

MADDE 72- KİMLİK KARTI VE HİZMET BELGESİ

MADDE 73- ÖLEN İŞÇİNİN NAAŞININ NAKLİ

MADDE 74- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER

MADDE 75- ÜCRETLİ MAZERET İZNİ

MADDE 76- DOĞUM, ÖLÜM, EVLENME, TABİİ AFET İZİNLERİ

MADDE 78- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

MADDE 79- DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 80- DİSİPLİN KURULLARI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

MADDE 81-DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNDE USUL

MADDE 82- SAVUNMA

MADDE 83- CEZALARA İTİRAZ VE ZAMAN AŞIMI

MADDE 84- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

MADDE 85- İŞÇİLERİN GENEL MUAYENELERİ

MADDE 86- İŞÇİNİN EĞİTİMİ

MADDE 87- ÇALIŞTIRILMA YASAĞI

MADDE 89- BANYO

MADDE 90- ÇOCUK BAKIM YUVASI VE EMZİRME ODASI

MADDE 91- ÇEŞİTLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK HİZMET VE ARAÇLARI

MADDE 92- HASTALANAN ÜYENİN İŞVEREN VEKİLİNİ HABERDAR ETMESİ

MADDE 93- İŞ KAZASINA UĞRAYAN İŞÇİLERİN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

MADDE 94- İŞÇİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN UYACAKLARI BAŞLICA HUSUSLAR

MADDE 95- TOPLU İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ

MADDE 96- BİLDİRİM SÜRELERİ

MADDE 97- KIDEM TAZMİNATI

MADDE 98- ÜYELER HAKKINDA BU TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI

MADDE 99- İHALELİ İŞLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLER

GEÇİCİ MADDE 1- PTT İŞYERLERİNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ

EK-A: POZİSYONLARIN KAPSADIĞI DERECELER CETVELİ

EK-C: POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAK OLAN İŞÇİLERİN İMTİHAN NETİCESİNİ GÖSTERİR RAPOR

EK-D: İŞE YENİ ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİLERİN İMTİHAN NETİCESİNİ GÖSTERİR RAPOR

EK-E: POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİLERİ KORUYUCU GİYİM EŞYA VE MALZEMESİ ESASLARI