Yayınlanma tarihi: 26/04/2019 16:45 | Toplam görüntülenme: 9280

Türk Telekom A.Ş. 13. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi ikinci oturumu Ahlatlıbel tesislerinde yapıldı.  26 Nisan 2019 tarihindeki görüşmelere; Sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Hüseyin ÖZÇOBAN, Genel Mali Sekreterimiz A. Gökhan AYDIN, Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Tagi İŞ, Şube Başkanlarımız, Hukuk Müşavirlerimiz, Türk Telekom’u temsilen İşe Alım ve Ücret Yönetimi Direktörü Mahmut Bulat, İş Etiği ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Serhat Binici ve diğer yöneticiler ile uzmanlar katıldı.

Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki maddeler üzerinde görüşülerek mutabakat sağlanmıştır.

Bir sonraki oturum 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak.

 

 

KABUL EDİLEN MADDELER

 MADDE 5- YÜRÜRLÜK VE SÜRE

MADDE 6- UYGULAMA ESASLARI 

MADDE 7- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

MADDE 8- TEMEL İLKELER VE İŞVERENİN HAKKI

MADDE 14- İDARİ TEDBİR OLARAK İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 15- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN ATANMASI

MADDE 16- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ

MADDE 17- SENDİKA YÖNETİCİSİ VE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAKLARI  

MADDE 18- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI

MADDE 19- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN TEMİNATI

MADDE 21- SENDİKA TEMSİLCİLİK ODASI

MADDE 22- İLAN TAHTALARI 

MADDE 23- TARAFLARIN BAŞVURULARININ CEVAPLANDIRILMASI

MADDE 24- KİŞİSEL BAŞVURMA

MADDE 25- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ    

MADDE 26- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU    

MADDE 27- KANUNİ YOLLARA BAŞVURMA

MADDE 28- HASAR VE ZARARLARIN TESPİT VE TAZMİN ŞEKLİ

MADDE 29- DENEME SÜRESİ

MADDE 31- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAM ETTİĞİ HALLER

MADDE 32- İŞYERİNDEN UZAKTA ÇALIŞTIRMA 

MADDE 33- GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

MADDE 34- ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

MADDE 35- EMEKLİ SANDIĞINA TABİ İŞÇİLERİN KADEME DERECE TERFİİ

MADDE 37- ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER

MADDE 39- VARDİYA USULÜ ÇALIŞMA

MADDE 41- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ  

MADDE 43- ASGARİ ÜCRET

MADDE 44- POZİSYON UNVANLARI

MADDE 46- ÜCRET ÖDEME ZAMANI VE HESAP PUSULASI

MADDE 52- SİLAH ALTINA ALINAN ÜYELERE YAPILACAK ÖDEME

MADDE 57- TEDAVİ YARDIMI

MADDE 63- KIDEM PRİMİ

MADDE 64- ARAÇ PARK YERİ

MADDE 66- BURS ESASLARINDAN YARARLANMA

MADDE 68- KİMLİK KARTI

MADDE 69- ÖLEN İŞÇİNİN NAAŞININ NAKLİ