Yayınlanma tarihi: 11/01/2022 11:36

Sendikamızın 2007 yılında başlayan haklı mücadelesi sonucunda, tüm çağrı merkezi çalışanları 07 No’lu İletişim İşkoluna geçiş yapmıştır.

Bununla birlikte, yapmış olduğumuz örgütlenme çalışmaları sonucunda çağrı merkezi çalışanları Sendikamız çatısı altında hızla üyeliklerini yapmaya devam etmektedirler.

Daha önce farklı sendikalara üye olan arkadaşlarımız, hak arayışı mücadelesinde Sendikamızın gücünü görerek, haklarının en iyi şekilde Sendikamızda aranacağını bildikleri için Sendikamıza üyelik geçişlerini yapmaktadırlar.

Alo 170 Çağrı Merkezi (CALL CENTER)‘nde çalışan arkadaşlarımız, bu bilinçle Sendikamıza üyeliklerini tamamlayarak bugün itibariyle toplam çalışan sayısının %90’ına ulaşarak Sendikamız çatısı altında birleşmişlerdir.

Tüm Çağrı Merkezi çalışanlarını İletişim İşkolu’nun en büyük ve en güçlü Sendikası olan, 60 yıllık Ulu Çınar Türkiye Haber-İş Sendikası’na üye olmaya davet ediyoruz.

 

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU