7 NOLU İLETİŞİM İŞKOLU

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesine göre sendikaların kurulabileceği 20 adet işkolu tanımlanmıştır. Bu işkollarına hangi işlerin gireceği ise İşkolları Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

İşkolları Yönetmeliği'ne göre Türkiye Haber-İş Sendikası'nın faaliyet alanı olan İLETİŞİM işkoluna giren işler aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde belirlenmiştir.

7 NOLU İLETİŞİM İŞKOLUNA GİREN İŞ TANIMLARI
İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri
Uzun ve kısa mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun ve kısa mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)
Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı
Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
Web portalları

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesi ve İşkolları Yönetmeliği'nin 3. maddesinde belirtildiği üzere;

Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılmaktadır.