NEDEN SENDİKAL ÖRGÜTLENME?

 •  İnsanca bir yaşam, onurlu bir gelecek istiyorsan,
 •  Geleceğe güvenle bakmak istiyorsan,
 •  Çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak istiyorsan,
 •  Daha fazla sosyal güvence istiyorsan,
 •  Daha fazla ücret, daha iyi çalışma koşulları istiyorsan,
 •  Köle gibi çalışmak istemiyorsan,
 •  İşçilere, işyerinde saygı gösterilmesini istiyorsan,
 • Yasal haklardan faydalanmak istiyorsan,
 • Yasal düzenlemelerin işçiler yararına değiştirilmesini istiyorsan,

Sendikaya üye olmalısın.

Sendikal örgütlenmenin içinde yerini almalısın.

TÜM İLETİŞİM İŞKOLUNUN 56 YILLIK ULU ÇINARI
            TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI İLETİŞİM İŞKOLUNUN

        TEK YETKİLİ VE EN BÜYÜK SENDİKASIDIR.

 

SENDİKALI OLURSAN NELER YAPILABİLİR...

 • Toplu iş sözleşmesi hakkı elde edilir.
 • Toplu iş sözleşmesi hakkının kazanılmasıyla ekonomik
 • ve sosyal kazanımlar elde edilir.
 • İşyerlerinde, emeğiniz ve onurunuz korunur.
 • Haksız işten çıkarmalar önlenir.
 • Anayasal ve yasal haklarınızı kullanmış olursunuz.

ANAYASAL VE YASAL HAKLARINI KULLANARAK

İŞ GÜVENCENE SAHİP ÇIKMALISIN...

T.C. ANAYASAMIZIN

49. MADDESİ GEREĞİNCE:

Çalışmak herkesin hakkı ve ödevidir.

51. MADDESİ GEREĞİNCE:

Sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

60. MADDESİ GEREĞİNCE:

Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

TÜRK CEZA YASASI'NIN

118. MADDESİ GEREĞİNCE:

İşçinin sendikaya üye olmasını engelleyen veya üye olan işçiyi sendikadan istifaya zorlayan

işveren veya işveren adına hareket eden işveren vekillerine,

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır.

5510 SAYILI KANUN'UN

4. MADDESİ GEREĞİNCE:

Çalışanlar işe başlamasıyla birlikte kendiliğinden sigortalı olurlar.

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU'NUN

19. MADDESİ GEREĞİNCE:

Sendikaya üye olmak serbesttir.

Hiç kimse üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

25. MADDESİ GEREĞİNCE:

Sendikaya üye olma veya olmama hürriyetini teminat altına alarak, işçilerin sendikaya üye olmalarından veya sendikal
faaliyetlere katılmalarından dolayı işten çıkarılamazlar. Bu nedenle, işten çıkarılan işçilere işveren 1 yıllık ücretinden
az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda kalır.

İŞ KANUNU'NUN

18. MADDESİ GEREĞİNCE:

Sendika üyeliği veya sendikal faaliyette bulunmak,

işten çıkartılmak için geçerli bir sebep oluşturmaz.

20. MADDESİ GEREĞİNCE:

İş sözleşmesi fesih edilen işçi, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren

1 ay içerisinde İş Mahkemesine dava açma hakkına sahiptir.

21. MADDESİ GEREĞİNCE:

Sendikal nedenle veya haksız işten çıkarılanlar, hakim kararıyla işe iade edilir. İşveren tekrar işbaşı yaptırmadığı takdirde;

a- Boşta geçen sürelerin (4 aya kadar) ücretlerini,

b- İşçinin 8 aylık ücreti tutarında bir tazminatı,

c- İhbar önelinin 3 katı tutarında tazminatı, ödemek zorundadır.

Tüm bunların anlamı; “6 ayını doldurup, sendikal nedenle işten atılan bir işçi 26 yıl
o işyerinde çalışmış gibi, kıdem tazminatı tutarındaki bir ücreti hak eder” demektir.

 

İŞÇİ KARDEŞİM;

ANAYASAL VE YASAL HAKLAR İLE GÜVENCELER,
ANCAK; SENDİKAYA ÜYE OLMAKLA GEÇERLİLİK KAZANACAKTIR.

 • Örgütsüz bir topluluk, her zaman ezilmeye, sömürülmeye ve yenilmeye mahkumdur.
 • Sendika, işçi sınıfının dayanışması ve üretimden gelen gücüdür.

SEN OLMADAN BİR EKSİĞİZ, BERABER GÜÇLENECEĞİZ.

 

EN BÜYÜK GÜÇ, SENDİKAL BİRLİK VE BERABERLİKTİR.

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU