YÖNETİM KURULU

 

 

Veli SOLAK
Genel Başkan

 

Hüseyin ÖZÇOBAN
Genel Sekreter

A. GÖKHAN AYDIN 
Genel Mali Sekreter

Tagi İŞ
Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri

 


 

 

DENETİM KURULU

 

 

Suat ESMER
Başkan

Hasan Hüseyin ARISOY
Rapotör

İrfan UYGUN
Üye

 

 

DİSİPLİN KURULU

 

 

 

Aslan ÖZDEMİR
Başkan

Metin KOÇAK
Raportör

Hamza KARAN
Üye

Hasan ACAR
Üye

Lokman ŞİMŞEK
Üye