ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

01/01/2020 - 31/12/2020

2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU  
ASGARİ  ÜCRET HESAPLAMASI  
BRÜT ÜCRET 2.943,00 TL
GÜNLÜK ÜCRET 98,10 TL
İŞÇİ SGK PRİMİ(14%) 412,02 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ(1%) 29,43 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 2.501,55 TL
GELİR VERGİSİ (15%) 375,23 TL
DAMGA VERGİSİ(07,59%) 22,34 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 839,02 TL
NET KAZANÇ 2.103,98 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73 TL
NET ÜCRET 2.324,70 TL
   

 

 

 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

01/01/2019 - 31/12/2019ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

01/01/2018 - 31/12/2018

 

ASGARİ ÜCRET 2.029,50  
SGK PRİMİ% 14 284,13  
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 20,30  
GELİR VERGİSİ% 15 (*) 106,55  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 152,21  
DAMGA VERGİSİ% 0,759 15,40  
KESİNTİLER TOPLAMI 426,38  
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.603,12  

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.029,50  
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 314,57  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU% 2 40,59  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.384,66

 

 
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

 

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 2.029,50  
SGK PRİMİ% 14 284,13  
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 20,30  
KESİNTİLER TOPLAMI 304,43  
NET ASGARİ ÜCRET 1.725,08  

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 2.029,50  
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 314,57  
İŞSİZLİK SİG. FONU% 2 40,59  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.384,66

 

 

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi)

Brüt Ücret

1.647,00 TL

SGK Primi İşçi Payı

230,58 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı

16,47 TL

Gelir Vergisi Matrahı

1.399,95 TL

Gelir Vergisi

209,99 TL

Damga Vergisi

12,50 TL

Kesintiler Toplamı

469,54 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

123,53 TL

NET AYLIK ASGARİ ÜCRET

1.300,99 TL

 

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Ücret

1.647,00 TL

SGK Primi İşveren Payı

255,29 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Payı

32,94 TL

Toplam Maliyet *

1.935,23 TL

* İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır. 

 

 

Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve Eşi Çalışmayan) 1.325,69 TL
Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve 1 Çocuklu) 1.344,22 TL
Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve 2 Çocuklu) 1.362,75 TL
Asgari Geçim İndirimi Dahil NET Asgari Ücret (Evli ve 3 Çocuklu) 1.387,45 TL

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

   
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
   

BEKAR

123,53 TL
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 148,23 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 166,67 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 185,29 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 209,99 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU 209,99 TL
   
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 123,53 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 142,05 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 160,58 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 185,29 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 197,74 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 209,99 TL