Yayınlanma tarihi: 09/10/2021 08:04

İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara günümüzde ise e-postalara bırakmıştır.

Posta; insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır.

Ülkemizde posta teşkilatının kurulması, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile kurulmuştur.

181 yılı geride bırakan PTT A.Ş. tecrübesinden kaynaklanan güvenle, teknoloji ve bilgi çağının değişen ve gelişen şartları içerisinde kendini yenilemeyi başarmıştır.

 Hayata geçirdiği birçok proje ile halkımıza en güzel şekilde hizmet sunmayı başarmıştır.

Çağın gerektirdiği değişim ve gelişim hamlesini gerçekleştirebilen PTT A.Ş. her zaman, her yerde halkımızın hizmetinde olmuştur.

9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla vazifeleri uğruna hayatlarını kaybeden tüm postacıları rahmet ve minnetle anıyor, PTT A.Ş. Camiasının, üyelerimizin ve tüm dünya postacılarının 9 Ekim Dünya Posta Günü’nü kutluyorum.

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU ADINA

VELİ SOLAK

GENEL BAŞKAN