Yayınlanma tarihi: 14/09/2020 16:12

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Tagi İŞ, Kayseri Şube Başkanımız Suat ESMER Orduve Giresun Posta Dağıtım Merkezin de firma çalışanlarımızla bilgilendirme toplantısı yaptılar.

Toplantı da konuşan Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Tagi İŞ, sendikal örgütlenmenin öneminden bahsetti ve sendikamızın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Tagi İŞ Türkiye Haber-İş Sendikası çatısı altında birleştikleri için firma çalışanlarına teşekkür etti.