Yayınlanma tarihi: 10/09/2020 12:06

TÜİK’in 03 Eylül 2020 Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; Mart 2020-Ağustos 2020 dönemi altı aylık enflasyon oranı, Ağustos 2020 endeks değeri olan 472,61 rakamının, Şubat 2020 endeks değeri olan 448,02 rakamına bölünmesiyle bulunan % 5,49 oranında 6 aylık enflasyon gerçekleşmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanan 13. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı” başlıklı 45.Maddesinin 3.bendinin 2. Fıkrasında  01.09.2020 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 31.08.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları aylık çıplak ücretlerine 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere % 4,25 oranında zam yapılır. Ancak, TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ağustos 2020 indeks sayısının Şubat 2020 indeks sayısına göre değişim oranının % 4,25’i  aşması halinde, aşan kısmın %100’ü 31.08.2020 tarihindeki ücretlere 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalşan ve  toplu iş sözleşmesinden yararlanan kapsam içi üyelerimizin 31.08.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine 01.09.2020 tarihi itibariyle % 5,49 oranında zam yapılacaktır. Eylül 2020 ayı ücretleri bu şekilde zamlı olarak uygulanacak ve ücret zamlarına atıf yapılarak belirlenen diğer parasal/sosyal haklarda da bu oran kadar artış gerçekleşecektir.

Aynı hükümler PTT A.Ş. işyerlerimizde çalışan üyelerimiz için de geçerli olup PTT A.Ş.’de çalışan üyelerimiz de işbu enflasyon farkından % 5,49 olarak yararlanacaklardır.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU