Yayınlanma tarihi: 31/08/2020 17:31

Ankara PTT Başmüdürlüğü’ne Bağlı Çankaya Posta Dağıtım Merkezinde ve Yenimahalle Kargo Dağıtım Merkezin de Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Tagi İŞ, Ankara Şube Başkanımız Hasan Hüseyin ARISOY, Baştemsilcimiz Hakan AVCI ve Temsilcilerimiz Ahmet DEMİRTAŞ firma çalışanlarımızla bilgilendirme toplantısı yaptılar.

Toplantı da konuşan Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterimiz Tagi İŞ, sendikal örgütlenmenin öneminden bahsetti ve sendikamızın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Genel Eğitim Sekreterimiz Tagi İŞ Türkiye Haber-İş Sendikası çatısı altında birleştikleri için kendilerine teşekkür etti.