Yayınlanma tarihi: 07/07/2021 16:48

6772 sayılı yasa kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, anılan yasanın 3'üncü maddesi uyarınca 2021 yılında yapılacak ilave tediyeyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4226) ekte bir örneği gönderilen 07.07.2021 günlü ve 31534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Buna göre, verilecek ilave tediyenin birinci yarısı (üçüncü ödeme) 16 Temmuz 2021 ve diğer yarısı ( dördüncü ödeme) 17 Aralık 2021 tarihinde ödenecektir.