Yayınlanma tarihi: 07/09/2017 10:09

Şube Başkanımız Hüseyin ERDAL, Şube Sekreteri Muhammed KAYA ve Şube Mali Sekreteri Yusuf URĞUN, Mardin İl Telekom Müdürlüğünde, üyelerimizle toplantı yapılarak, Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi verilmiştir.