Yayınlanma tarihi: 30/06/2021 09:59

GENEL KURUL İLANI

Türkiye Haber-İş Sendikası İstanbul Marmara Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu 31 Temmuz 2021 tarihinde Abdurrahman Nafiz Gürman, Nazım Ertem Sokak No:13 Güngören/İstanbul adresinde The Green Park Hotel’de saat 10:00'da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07 Ağustos 2021 tarihinde aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın delegelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış

2- Divan Heyetinin Teşekkülü

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4- Müteşebbis Heyeti Faaliyet Raporunun Okunması ve İbrası

5- Dilek ve Temenniler

6- Seçimler;

a- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

b- Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

c- Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

d-Üst Kurul Delegelerin Seçimi

7- Kapanış

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

İSTANBUL MARMARA ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU