Yayınlanma tarihi: 11/03/2021 09:54

Türkiye Haber-İş Sendikası Adana Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu 02 Nisan 2021 tarihinde T. Cemal Beriker Bulvarı No: 20 Seyhan/ADANA adresinde Seyhan Otel'de saat 10:00'da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 09 Nisan 2021 tarihinde aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın delegelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış

2- Divan Heyetinin Teşekkülü

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4- Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5- Denetim Kurulu raporunun Okunması ve Görüşülmesi

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası

7- Dilek ve Temenniler

8- Seçimler;

a- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

b- Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

c- Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

d-Üst Kurul Delegelerin Seçimi

9- Kapanış

 

  TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

ADANA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU