Yayınlanma tarihi: 15/06/2022 16:00

1962 yılında hak alma mücadelesine başlayan 60 yıllık Çınar.

İletişim iş kolunun en büyüğü.

Nice 60 yıllara…!

#BizBüyükBirAileyiz

#BuBirİşçiHareketidir