Yayınlanma tarihi: 15/04/2021 15:39

Türkiye Haber-İş Sendikamıza üye işçileri ilgilendiren Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerleri için Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimiz Pandemi (COVİD-19) tedbirleri nedeniyle online (çevrimiçi) olarak 14 Nisan 2021 tarihinde yapıldı.

Bu görüşmede; sendikamızın teklifleri üzerinde genel bir değerlendirme yapılmış olup, bir sonraki toplantı tarihi ve saati taraflarca bilahare belirlenmesine karar verilmiştir.