Yayınlanma tarihi: 12/07/2018 13:30

Türkiye Haber-İş Sendikası Diyarbakır Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu 11 Ağustos 2018 tarihinde Nov OTEL Elazığ Bulvarı Fabrika Mahallesi No:153/1 DİYARBAKIR adresinde saat 10:00'da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Ağustos 2018 tarihinde aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın delegelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

        GÜNDEM

        1- Yoklama ve Açılış

        2- Divan Heyetinin Teşekkülü

        3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

        4- Faaliyet Raporunun okunması ve Görüşülmesi

        5- Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

        6- Dilek ve Temenniler

        7- Seçimler

        A) Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

        B) Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

        C) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

        D) Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

        7- Kapanış.