Yayınlanma tarihi: 20/03/2021 08:00

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış

2- Divan Heyetinin Teşekkülü

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4- Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

5- Denetim Kurulu raporunun Okunması ve Görüşülmesi

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası

7- Dilek ve Temenniler

8- Seçimler;

a- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

b- Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

c- Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

d-Üst Kurul Delegelerin Seçimi

9- Kapanış

 

    TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU