Yayınlanma tarihi: 05/11/2020 11:59

Şube Başkanımız Özkan OYUK ve Şube Mali Sekreterimiz Aslan ÖZDEMİR, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp TBMM Genel Kuruluna sevk edilen torba kanun taslağının esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı Türk-İş İl Temsilciliği'nin düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldı.