Yayınlanma tarihi: 02/11/2020 10:38

Şube Başkanımız Özkan OYUK ve Şube Sekreterimiz İrfan UYGUN, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam eden torba kanun taslağının esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı Türk-İş İl Temsilciliği'nin düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldı.