Yayınlanma tarihi: 01/10/2020 10:41

Genel Eğitim ve Teşkilatlandıra Sekreterimiz Tagi İŞ, Şube Başkanımız Hasan Hüseyin ARISOY, Şube Mali Sekreterimiz Serkan BOZOĞLU, Baştemsilcimiz Hakan AVCI ve Temsilcimiz Ahmet DEMİRTAŞ’ın katılımlarıyla, Keçiören Posta Dağıtım Merkezi işyerinde çalışan arkadaşlarımız ziyaret edilerek, bilgilendirme yapıldı.