Yayınlanma tarihi: 04/09/2020 09:33

Çanakkale PTT Başmüdürlüğüne bağlı Posta işleme ve Kargo dağıtım işyerinde firma çalışanları ile Şube Sekreterimiz Irfan UYGUN Sendikal konularda bilgilendirme toplantısı yaptı.