Yayınlanma tarihi: 21/08/2019 11:20 | Toplam görüntülenme: 961

Şube Başkanımız Yusuf URĞUN, Şube Sekreterimiz Hakan VURAL, Şube Mali Sekreterimiz Mehmet SÜNBÜL ve Baştemsilci Hamza TUTUŞ’un katılımı ile Diyarbakır İl Telekom ve Toplu Konut Santralinde üyelerimize Bayram ziyaretine gidilmiş, yapılan Toplu İş Sözleşmesi hakkında üyeler bilgilendirilmiştir,

Üyelerimiz, yapılan 13.Dönem Toplu İş sözleşmenin memnuniyet verici olduğunu söylemişlerdir. Genel Merkez Yöneticilerimize Teşekkürlerini iletmişlerdir.