Yayınlanma tarihi: 15/04/2019 10:07 | Toplam görüntülenme: 2546

GENEL KURUL İLANI

Türkiye Haber-İş Sendikası İzmir Şubesinin 10. Olağan Genel Kurulu 15 Haziran 2019 tarihinde Çeşme Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yeni Dalyan yolu Sakarya mahallesi Kelami Ertan Caddesi No:26 Çeşme / İZMİR adresinde saat 10:00'da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 22 Haziran 2019 tarihinde aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın delegelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 

       GÜNDEM

        1- Yoklama ve Açılış

        2- Divan Heyetinin Teşekkülü

        3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

        4- Faaliyet Raporunun okunması ve Görüşülmesi

        5- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve Görüşülmesi

        6- Yönetim ve Denetim Kurulu’nun İbrası

        7- Dilek ve Temenniler

        8- Seçimler;

        A) Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

        B) Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

        C) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

        D) Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

        9- Kapanış.