Yayınlanma tarihi: 27/10/2020 13:20

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu hafta içinde aldığı karar ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam eden torba kanun taslağının esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini ortaya çıkaracak maddelerine karşı, 81 ilde bölge ve il temsilcilikleri önünde basın açıklamaları yapılmasına karar vermişti.

Esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma riskini karşı 27 Ekim 2020 tarihinde 81 ilde TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcilikleri önünde basın açıklamaları gerçekleştirdi.

Yine eş zamanlı olarak Genel Merkezi Ankara'da bulunan sendikaların Genel Başkanları ile Şube Başkanları TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir araya gelerek Başkanlar Kurulu’nda son gelişmeleri değerlendirdi. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısına Genel Başkanımız Veli SOLAK ve Ankara Şube Başkanımız Hasan Hüseyin ARISOY katıldı.

81 ilde TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcilikleri tarafından okunan ortak Basın Açıklaması:

27 EKİM 2020 BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları,

Değerli arkadaşlar,

Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifi ile bizlcrin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konuları tekrar gündeme geldi.

“İstihdam paketi” adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir.

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere “istihdam kolaylığı sağlayacağı” iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üstü olmasına neden olacaktır.

Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz.

İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor.

İşsizlik Sigortası Fonu, işvereni teşvik fonuna dönüşmüştür. Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik muafiyet af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır.

Türk-îş yıllardan beri, esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir.

Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız yaptırmayacağız!

Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemektir.

Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dışı çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir.

Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır.

Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır.

Arkadaşlar,

Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz,

İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez!

İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak, günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz!

Sosyal diyalogun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz!

İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilmez!

TBMM’deki söz konusu düzenleme “işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme” düzenlemesidir!

Bugün rüzgâr eken yarın fırtına biçecektir!

İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir: Mücadele mücadele mücadele!

Yaşasın Türk-İş

Yaşasın Ekmek Barış Özgürlük Mücadelemiz!