Yayınlanma tarihi: 08/07/2020 10:22 | Toplam görüntülenme: 28371

KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA!

Kıdem Tazminatı yıllardır döktüğün alın terinin, işyerine verdiğin ömrün karşılığıdır.

Kıdem Tazminatı isçinin kazanılmış̧ hakkı, işverenin isçisine borcudur.

Kıdem Tazminatı isçinin ve ailesinin güvencesidir.

Kıdem tazminatı kızının gelinliği, oğlunun damatlığı, gelecek günlerinin güvencesidir.

Kıdem tazminatı çalışma hayatının temelidir. Ortadan kalkarsa İş Kanununun birçok maddesi anlamını ve işlevini kaybedecektir.

Kıdem Tazminatı isçinin KIRMIZI ÇİZGIİSİDİR, son kalesidir.

Gündeme getirilen tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemi (TES), isçilerin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracaktır.

İsçi, giydirilmiş̧ brüt ücretinin yüzde 8,33’ünü kıdem tazminatı olarak alırken, önerilen model ile isçi 60 yaşında biriken parasının sadece yüz- de 25’ini alabilecektir. Geri kalan parası 15 yılda aylık olarak emekli maaşına ilave edilecektir.

Kıdem tazminatı, isçinin işyerinde maruz kaldığı ağır çalışma şartlarının, düşük ücretinin, ailesi ile birlikte yaşadığı yoksulluğun, yıpranmasının karşılığıdır. İşverenin işçiye borcudur. İşverenin emanetine bırakılan ücretinin sonradan kendisine ödenmesidir.

İş sözleşmesi feshine karşı korumadır. İşçinin güvencesidir. İş Kanunundan kaynaklanan kazanılmış̧ hakkıdır. Kıdem tazminatı işçilerin örgütlü gücüyle, birlikte kararlı duruşları ve mücadelesiyle bugünlere gelmiştir.

İşçiyi görmezlikten gelmeyin,

İşçiyi küçümsemeyin,

İşçiyi yok saymayın,

İşçinin sesine kulak verin,

İşçiyi huzursuz etmeyin.

Bu Mücadele Tüm İşçiler İçindir.

GELECEĞİNE SAHİP ÇIK