Yayınlanma tarihi: 02/08/2019 09:43 | Toplam görüntülenme: 10316

6772 sayılı yasa kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, anılan yasanın 3’üncü maddesi uyarınca 2019 yılında yapılacak ilave tediyeyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 1384) ekte bir örneği gönderilen 02.08.2019 günlü ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Buna göre, verilecek ilave tediyenin birinci yarısı (üçüncü ödeme) 09 Ağustos 2019 ve diğer yarısı (dördüncü ödeme) 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecektir.