Yayınlanma tarihi: 30/04/2019 14:51 | Toplam görüntülenme: 7176

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN…

Tüm dünyada çalışanlar tarafından “Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, kargaşadan, kaygıdan ve endişelerden uzak, toplumsal huzur ve barışa katkı sağlaması dileğiyle, tüm çalışanların ve üyelerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum.

Bugün tüm dünyada emekçiler, emeğin uğradığı haksızlığa karşı mücadele veriyor. Ülkemizde işçiler, ekmek, barış, özgürlük istiyor. Kiralık İşçiliğe, Esnek Çalışmaya, Taşeronlaştırmaya, Sendikasızlaştırmaya ve Kölelik Düzenine karşı sesimizi duyurmak için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alanlarda olacağız.

1 Mayıs işçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerinin seslendirildiği gündür.

1 Mayıs, dini, dili, ırkı ne olursa olsun ayrımsız tüm çalışanların birlik mücadele ve dayanışma günüdür.

Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz.

Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşama koşulları ve sendikal haklar istiyoruz.

Herkesin barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir ülke istiyoruz.

Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücretli çalışanlar oluşturmaktadır. Gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisini ücretli çalışanlar ödemektedir. Çalışanlar Ocak ayında aldıkları ücreti vergi diliminin yükselmesi nedeniyle Aralık ayında alamamaktadırlar. Vergi adaleti 'Az kazanandan az, çok kazanandan çok' vergi alınarak sağlanmalıdır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir.

Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınmalıdır.

Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna el uzatılması, ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir.

Taşeron uygulamasının kaldırılmasını ve sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.

İşsizlikle etkin mücadele edilmesini ve eşit işe, eşit ücret istiyoruz.

Türkiye Haber-İş Sendikası olarak; ülkemizde eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam şartlarının sağlanması dileğiyle, tüm çalışanların, teşkilatımızın ve üyelerimizin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU ADINA

VELİ SOLAK

GENEL BAŞKAN