Yayınlanma tarihi: 16/04/2019 11:41 | Toplam görüntülenme: 6094

Emeği ve alınteri ile çalışanların 83 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı hakkına ilişkin yeni bir saldırı daha başlatıldı. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK tarafından yapılan basın toplantısında, “Kıdem Tazminatı Fonu ile Bireysel EmeklilikSistemi (BES)nin entegrasyonunun planlandığını açıkladı.

Kıdem tazminatı çalışanlar için vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır.

Bu hakkın aşındırılması değil, korunması ve geliştirilmesi gerekir.

Kıdem tazminatı hakkımıza el uzatılması, bu hakkımızın ortadan kaldırılması ya da daraltılması yönündeki taleplerin gündeme gelmesi, ülkemizdeki iç huzuru bozmaktan, çalışanları ve tüm toplumu huzursuz etmekten başka bir işe yaramaz.

Bu doğrultuda özelikle Konfederasyonumuz Türk-İş’in 2011 yılında toplanan 21. Genel Kurulu ile 2015 yılında toplanan 22. GenelKurullarında oybirliği ile alınan kıdem tazminatına ilişkin kararında;

 “Kıdem tazminatı Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Türk-İş GenelKurulu, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasından yanadır. Türk-İş GenelKurulu, kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında cevabı grev olacaktır.denilerek Kıdem Tazminatı ile kararlılığımız açıkça ortaya konulmuştur.

Türkiye Haber-İş Sendikası olarak alınan bu karardan asla geri adım atmayacağız.

Kıdem tazminatı, oğlumuzun damatlığı, kızımızın çeyizi, işçilerin ve ailelerinin iş güvencesidir, yarınları için bir sigorta niteliği taşımaktadır.

Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir, asla dokundurmayız.

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU