Yayınlanma tarihi: 02/03/2019 18:58 | Toplam görüntülenme: 3441

Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 02 Mart 2019 tarihinde Sendika Genel Merkezinde toplanarak, toplu iş sözleşmesi taslak çalışması, örgütlenme çalışmaları, ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ile sendikamızın çalışmalarını değerlendirdi.

Başkanlar Kurulu, toplantının tamamlanmasının ardından aşağıdaki sonuç bildirisini yayınladı:

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU

SONUÇ BİLDİRİSİ

(02 Mart 2019- ANKARA)

Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 02 Mart 2019 tarihinde Sendika Genel Merkezinde toplanarak, toplu iş sözleşmesi taslak çalışması, örgütlenme çalışmaları, ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ile sendikamızın çalışmalarını değerlendirerek, aşağıdaki hususları karar altına almıştır;

Başkanlar Kurulumuz;

1- Türk Telekomünikasyon A.Ş. için 13. Dönem, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. için 18. Dönem ve bağlı işyerleri için bağıtlayacağımız İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde izlenecek yol haritası ve taslak çalışmalarının üzerinde titizlikle durarak, imzalanacak toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre geliştirilmesinin ana ilke olarak benimsenmesine; özellikle PTT A.Ş. işyerleri için Türk-İş Konfederasyonu tarafından yürütülecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi mutabakatının titizlikle takibine;

2- İşkolumuzda sendikal örgütlenme dışında kalan taşeron firmalarda ve alt taşeronlarında çalışan işçi arkadaşlarımızı sendikamızın çatısı altına almak suretiyle örgütlenme çalışmalarına kararlılıkla devam edilmesine, istihdam seferberliği kapsamındaki seferberliğin tam anlamıyla tarafımızdan destekleneceği ve takipçisi olacağımıza;

3- PTT A.Ş. bünyesinde (İHS) İdari Hizmet Sözleşmesiyle çalışan emekçileri Sendikamız çatısı altında örgütlemek ve halen taşeron olarak çalışan arkadaşlarımız adına TİS bağıtlamak için gerekli örgütlenme çalışmalarımıza kararlılıkla devamına;

4- 57 yıllık büyük bir çınar olan Türkiye Haber-İş Sendikası üyesiyle, temsilciyle, baştemsilcisiyle, çalışanlarıyla, amatör ve profesyonel tüm kadrosuyla aile sıcaklığı içinde, birlik ve beraberlik bağıyla sarsılmaz şekilde bağlı olduğuna; bu bağı bozmaya hiçbir gücün yetemeyeceğine; farklı arayışlar içinde olan bazı çevrelere bu birlik ve beraberliğin en büyük cevap olduğuna;

Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başkanlar Kurulumuzun teşkilatımıza, üyelerimize ve tüm çalışma hayatına hayırlar getirmesini dileriz.

Basınımıza, Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.