Yayınlanma tarihi: 03/01/2019 13:28 | Toplam görüntülenme: 3237

TÜİK tarafından açıklanan 03 Ocak 2019 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2018 Aralık ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 0,40 oranında gerilemiş, oniki aylık enflasyon yüzde 20,30 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 16,33 oranında artış göstermiştir. 
 
Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Temmuz-Aralık 2018 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Aralık 2018 endeks değeri olan 393,88 rakamının, Haziran 2018 endeks değeri olan 357,44  rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 10,19 olmaktadır.