Yayınlanma tarihi: 03/09/2018 11:36 | Toplam görüntülenme: 10497

TÜİK’in 03 Mart 2018 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; Şubat 2018-Ağustos 2018 dönemi altı aylık enflasyon oranı, Şubat 2018 endeks değeri olan 333,17 rakamının, Ağustos 2018 endeks değeri olan 367,66 rakamına bölünmesiyle bulunan %10,35 oranında gerçekleşmiştir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanan 12.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı” başlıklı 45.maddesinin 3.bendinde “01.09.2018 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 31.08.2018 tarihi itibariyle almakta oldukları aylık çıplak ücretlerine 01.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere %4 oranında zam yapılır. Ancak, TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı
Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2018 indeks sayısının Ağustos 2018 indeks sayısına göre değişim oranının %4’ü aşması halinde, aşan kısmın %100’ü 31.08.2018 tarihindeki ücretlere 01.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışıp toplu iş sözleşmesinden yararlanan kapsam içi üyelerimizin 31.08.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine 01.09.2018 tarihi itibariyle (%10,35-%4) %6,35 oranında zam yapılacaktır. Eylül 2018 ayı ücretleri bu şekilde zamlı olarak tahsil edilecek olup ücret zamlarına atıf yapılarak belirlenen diğer parasal/sosyal haklarda da bu oran kadar artış gerçekleşecektir.

Aynı hükümler PTT A.Ş. işyerlerimizde çalışan üyelerimiz için de geçerli olup PTT A.Ş.’de çalışan üyelerimiz de işbu enflasyon farkından (%10,35-%3,5) %6,85 olarak yararlanacaklardır.

Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU