Yayınlanma tarihi: 21/04/2018 13:46 | Toplam görüntülenme: 10024

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz 21 Nisan 2018 tarihin de Ankara da toplanarak, toplu iş sözleşmesi, Taşeron Yasası, 1 Mayıs, örgütlenme çalışmaları, ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ile sendikamızın çalışmaları üzerinde geniş kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır.

Toplantı sonunda Başkanlar Kurulu Sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

(21 NİSAN 2018- ANKARA)

Türkiye Haber-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 21 Nisan 2018 tarihinde toplanarak, toplu iş sözleşmesi, taşeronda çalışan işçilerin kadroya geçişlerine ilişkin 696 sayılı KHK, 1 Mayıs, örgütlenme çalışmaları, ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan gelişmeler ile sendikamızın çalışmalarını değerlendirerek, aşağıdaki hususları karar altına almıştır;

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzca;

21-22 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sendikamız 13. Olağan Genel Kurulunda alınan kararların, özellikle şube açma hususundaki kararların bir an önce uygulanması için gereğinin yapılmasına;

PTT A.Ş.’de taşeron firmalar nezdinde çalışan üyelerimiz ve İdari Hizmet Sözleşmesi (İHS) ile çalışan personelle ilgili 696 sayılı KHK ve son düzenlemelerle, örgütlenme çalışmalarının tüm hızıyla devamına, İHS’li çalışan ve SSK mevzuatına tabi tamamen işçi sayılan personellerin Sendikamız çatısı altında örgütlenmeleri için bu konuda gerekli tüm işlemlerin tam bir kararlılıkla yapılmasına ve takibine;

Türk Telekomünikasyon A.Ş. nezdinde yeni işe alımların takibine, işlerin taşerona verilmemesi, verilenlerle ilgili çalışanların Sendikamız çatısı altında toplanmaları ve bu konuda örgütlenme için gerekli tüm işlemlerin titizlik ve tam bir kararlılıkla yapılmasına ve takibine;

Çalışma Mevzuatına ilişkin tüm yasa, tüzük, yönetmelik ve idari düzenlemelerin titizlikle takibine devam edilmesine;

Gerek Türk Telekomünikasyon A.Ş, gerekse PTT A.Ş. ile önümüzdeki dönemde bağıtlanacak toplu iş sözleşmesi için gerekli hazırlıkların şimdiden başlamasına, mevcut toplu iş sözleşmelerimizin uygulanmasında yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına ve bu sorunların takip edilmesine; 

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününün Türk-iş Konfederasyonunun önderliğinde Hatay’da yapılacak kutlama etkinliklerine Sendikamız tarafından en üst düzeyde, etkin ve yoğun bir şekilde iştirak edilmesine;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki yasal imkân ve duyurular takip edilerek Sendikamızca üyelerimizin yararlanabileceği projelerin üretilmesi, sunulması ve takip edilmesine;

Ülkemizin coğrafyası ve tarihsel geçmişi göz önüne alınarak bölgedeki gelişmelerden çıkar sağlamak isteyen güçlere karşı gereken tedbirlerin alınması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin bekası, milletimizin birliği, topraklarımızın korunması ve can güvenliğimizin sağlanması için sürdürdüğü mücadeleye verdiğimiz tam desteğin aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğinin vurgulanmasına;  

      Türkiye Haber-İş Sendikasının üyesiyle, temsilcisiyle, baştemsilcisiyle, çalışanlarıyla, amatör ve profesyonel tüm kadrosuyla aile sıcaklığı içinde, Devleti ve Ülkesine birlik ve beraberlik bağıyla sarsılmaz şekilde bağlı olduğuna; bu bağı bozmaya hiçbir gücün yetemeyeceğine; farklı arayışlar içinde olan bazı çevrelere bu birlik ve beraberliğin en büyük cevap olduğuna;

      24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek seçimlerin Ülkemize, Devletimize, Milletimize, tüm çalışma hayatına ve üyelerimize hayırlar getirmesi temennimizin vurgulanmasına;

        Oybirliğiyle karar verilmiştir.

Başta ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuzun teşkilatımıza, üyelerimize ve tüm çalışma hayatına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

     Basınımıza, üyelerimize ve kamuoyumuza saygıyla duyurulur.