Yayınlanma tarihi: 02/10/2017 08:00 | Toplam görüntülenme: 5536

GENEL KURUL İLANI

 

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Merkezi 13. Olağan Genel Kurulu 21-22 Ekim 2017 tarihinde Büyük Anadolu Oteli Esenboğa Havaalanı Yolu 27. Km. Akyurt/ANKARA’da saat 10:00'da aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 28–29 Ekim 2017 tarihinde aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın delegelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

 

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1-Yoklama ve Açılış

2-Genel Başkanın Açılış Konuşması

3-Divan Seçiminin Yapılması

4-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın Okunması

5-Konukların Konuşması

6-Komisyon Seçimleri;

 1. Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Seçimi
 2. Tüzük Tadil Komisyonu Seçimi

7-Raporların Okunması ve Görüşülmesi

 1. Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 2. Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi
 3. Yeminli Mali Müşavir Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 5. Disiplin Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

8-Komisyon Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

 1. Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
 2. Tüzük Tadil Komisyonu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi

9-Kurulların İbrası (Aklanması)

 1. Genel Yönetim Kurulunun İbrası
 2. Genel Denetleme Kurulunun İbrası
 3. Genel Disiplin Kurulunun İbrası

10-Dilek ve Temenniler

11-Seçimlerin Yapılması

 1. Genel Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 2. Genel Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 3. Genel Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
 4. Türk-İş Delegelerinin Seçimi

12-Kapanış.