Yayınlanma tarihi: 14/09/2017 22:47 | Toplam görüntülenme: 22982

 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE SENDİKAMIZ ARASINDA MÜZAKERELERİ DEVAM EDEN 12. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TAMAMI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMIŞ VE İMZALANMIŞTIR.

 

……….TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN………..

 

           Sendikamız Genişletilmiş Başkanlar Kurulu üyeleri ile Bölge Temsilcilerimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile görüşmeleri sürmekte olan 12.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinde gelinen son noktayı ve bundan sonra yapılması gereken hususlarla ve izlenecek yol haritası ile ilgili nihai kararı almak üzere Genel Merkez binamızda toplanmıştır. Sendikamız toplu iş sözleşmesi müzakere heyeti, yapılan geniş çaplı değerlendirmeler sonucunda Genişletilmiş Başkanlar Kurulundan aldığı nihai yetki ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünde işveren yetkilileriyle saat 16:00 itibariyle bir araya gelmiştir.

          Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Sendikamız arasında 08 Mayıs 2017 günü başlayan 12.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, yapılan bu son toplantı neticesinde, 14.09.2017 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. İmza töreni 18.09.2017 tarihinde yapılacaktır.

            Türkiye genelindeki Türk Telekomünikasyon A.Ş. işyerlerinde çalışan yaklaşık 11.814 üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi 01/03/2017-28/02/2019 tarihleri arasında 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.

            Bu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde; daha düşük ücretli üyelerimizi desteklemek ve ücret dengelemesi yapmak prensibiyle hareket edilmiş, düşük ücretli çalışanlarımızın daha yüksek tutarda ücret artışı alabilmelerini sağlamak amacıyla, 1.yıl birinci ve ikinci altı aylık dönemde seyyanen ücret artışı yapılması sağlanmıştır.

            Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile varılan anlaşmaya göre:

            Bütün kapsam içi üyelerimizin ücretlerine;

            01.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilk altı aylık dönem için seyyanen 325 (Üçyüzyirmibeş) TL,

            01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere İkinci altı aylık dönem için seyyanen 125 (Yüzyirmibeş) TL,

            Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise  % 4 (yüzde dört) oranında zam yapılmasına,

            Yine üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki TÜFE enflasyon oranının % 4’ü aşması halinde, aşan kısmın ücretlere ilave edilmesine karar verilmiştir.

            Diğer sosyal yardım ödemeleri de;  ücret artış oranları dikkate alınarak artırılmıştır.

            Ancak sosyal yardım ödemelerinden doğum, evlilik ve ölüm yardımlarındaki artış oranları %50’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

            Böylelikle Türk-iş Konfederasyonu ile Hükümet arasında akdedilen çerçeve protokolde kabul edilen zam oranlarının çok üzerinde oranlarla ücret artışı gerçekleştirilmiştir. Bilindiği gibi Türk-iş zammı ilk altı ay için %7,5, ikinci 6 ay için %5, üçüncü ve dördüncü altı aylar ise %3,5+enflasyon farkı şeklinde gerçekleşmiştir. Sendikamızın imzaladığı bu toplu iş sözleşmesindeki seyyanen alınan zamlar, orana çevrildiğinde, ortalama çıplak ücretlere yıllık bazda  %15,86 oranında zamma tekabül etmektedir. İkinci yıl için ise Türk-iş zam oranlarının üzerine çıkılmış ve çıplak ücretlere ikinci yılın her altı ayında %4’er zam yapılması kararlaştırılmıştır.

            Toplu iş sözleşmesi farkları imza tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecektir.

            12.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmemizin öncelikle üyelerimize, ailelerine, Sendikamıza, İşverenimize ve Türk işçi hareketine hayırlar getirmesini diliyoruz.

            Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına kadar geçen süreçte emeği geçen yöneticilerimize, teknik ekibimize, işveren vekillerine, Türk-iş yöneticilerimize, Ulaştırma ve Çalışma Bakanlığı yetkililerine, arabulucumuza, özellikle desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli üyelerimize teşekkürü borç biliriz.

            Toplu iş sözleşmesinin masa başında anlaşma ile sonuçlanması, işyerlerimizdeki çalışma barışının devamı, üyelerimizin istekli, huzurlu ve mutlu bir şekilde en üst verimle çalışması ve işverenimizin aynı sektördeki şirketlerle içinde bulunduğu rekabet etme kabiliyeti ve büyüme oranlarına olumlu katkı sağlayacağı muhakkaktır.

            Köklü geçmişe sahip Türk Telekomünikasyon A.Ş ile 55 yıllık bir çınar olan Sendikamızın kadim deneyimleri ile bir kez daha toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılması taraflı tarafsız herkesi memnun edecektir.

            Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür eder, işbu anlaşmayı üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

Türkiye Haber-iş Sendikası

Yönetim Kurulu