TEŞVİK UYGULAMASINDAN YARARLANARAK TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’DEN İKALE YOLUYLA AYRILAN ÜYELERİMİZE YAPILAN TEŞVİK PRİMİ TUTARLARINDAN YAPILAN VERGİ KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye genelindeki tüm Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilen 13.08.2018 tarih ve 106872 sayılı genel yazı ile iş akdinin karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ikale primi ya da tazminatlarından kesilen gelir vergisinin iadesine ilişkin işlemlerin neler olacağı bildirilmiştir.

Buna göre, siz değerli üyelerimizin herhangi bir dava açmasına gerek bulunmaksızın son çalıştığınız işyerinin bağlı olduğu Telekom İl Müdürlüğü ya da Müdürlüğünden alınacak hizmet süresine (işe giriş ve ayrılış tarihi) ilişkin bilgiler, ikale sözleşmesi örneği, söz konusu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin tutarları gösterir belge (ücret bordrosu ya da tahakkuk belgesi gibi), ödemeye ilişkin belgeler (banka dekontu ya da makbuz gibi) ve varsa diğer bilgi ve belgelerle birlikte, işverenin kesinti tutarını yatırdığı muhtasar beyanname yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuruda bulunmanız halinde gerekli hesaplamalar yapılmak suretiyle tespit edilecek tutarın iade işlemleri gerçekleştirilecektir.

 Vergi Daire ya da Müdürlüklerine verebileceğiniz dilekçe örneği ek’te sunulmuştur. Bu dilekçe doldurulmak suretiyle Vergi Daire ya da Müdürlüklerine ibraz edildiğinde dava açılmasına gerek olmaksızın vergi iade işlemleri gerçekleşecektir.

 

Saygılarımızla,

Türkiye Haber-iş Sendikası

Yönetim Kurulu

 

(DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

 

 

 

 

…………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

 

                                                                                                                      Tarih:…../……/2018

 

 

 

            ………………………..Telekom Müdürlüğün’de ……………..tarihinden itibaren işçi olarak çalışmakta iken iş akdimi işverenimle yaptığım ………………….tarihli ikale sözleşmesi ile sonlandırdım. Ek’te ikale sözleşmesi sunulmuştur.

 

            İşverenim tarafından tarafıma …………………….TL ikale tazminatı/primi ödenmiştir. Ödeme dekontu ek’te sunulmuştur.

 

            İşverenim benden mevzuata aykırı şekilde …………………..TL gelir vergisi kesmiştir. Kesintiyi gösterir belge ek’te sunulmuştur.

 

            T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye genelindeki tüm Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilen 13.08.2018 tarih ve 106872 sayılı genel yazısı uyarınca ek’li belgeler de incelenmek suretiyle tarafımda kesilen gelir vergisinin tarafıma ait bulunan ……………………………………iban nolu hesabıma iadesini, bu konudaki iade işlemlerinin yapılmasını arz ve talep ederim.

 

 

                                                                                                                      Saygılarımla,

                                                                                                                      Ad-Soyad-İmza

 

 

 

Adres ve Telefonlar:

………………….