TÜİK’in 03 Mart 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; Eylül 2016-Şubat 2017 dönemi altı aylık enflasyon oranı, Şubat 2017 endeks değeri olan 302,17 rakamının, Ağustos 2016 endeks değeri olan 281,76 rakamına bölünmesiyle bulunan %7,24 oranında gerçekleşmiştir.

        

         Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Sendikamız arasında imzalanan 11.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin “İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı” başlıklı 45.maddesinin 4.bendinde “01.09.2016 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 31.08.2016 tarihi itibariyle almakta oldukları aylık çıplak ücretlerine 01.09.2016 tarihinden geçerli olmak üzere %3 oranında zam yapılır. Ancak, TC Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2017 indeks sayısının Ağustos 2016 indeks sayısına göre değişim oranının %3’ü aşması halinde, aşan kısmın %100’ü 28.02.2017 tarihindeki ücretlere 01.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu nedenle Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışıp toplu iş sözleşmesinden yararlanan kapsam içi üyelerimizin 28.02.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine 01.03.2017 tarihi itibariyle (%7,24-%3=) %4,24 oranında zam yapılacaktır. Mart 2017 ayı ücretleri bu şekilde zamlı olarak tahsil edilecek olup ücret zamlarına atıf yapılarak belirlenen diğer parasal/sosyal haklarda da bu oran kadar artış gerçekleşecektir.

Aynı hükümler PTT A.Ş. işyerlerimizde çalışan üyelerimiz için de geçerli olup PTT A.Ş.’de çalışan üyelerimizde işbu enflasyon farkından yararlanacaklardır.

         Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU