Kemal İLÇİOĞLU tarafından Veli SOLAK,   Ümit KAYMAL, Sedat GÜNEY ve Mücayit ÖZDEMİR’den oluşan yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu başkanı Kemal AKKAN ve denetim kurulu üyesi Suat ESMER tarafından sendika iş ve işlemlerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı, gerekli denetimin yapılmadığı, zimmete para geçirildiği, belge ve karar defterlerinde sahtecilik yapıldığı, görevin kötüye kullanıldığı, güvenin kötüye kullanıldığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve yaklaşık birbuçuk yıl süren derinlemesine soruşturma sonucunda; Kemal İLÇİOĞLU tarafından para karşılığında ısmarlama özel bilirkişi raporları ve uzman görüşleri alınıp yargısal merciler yanıltılmaya çalışılsa dahi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Basın Bürosu) derinlemesine ve özenle yürüttüğü soruşturma neticesinde emekli Sayıştay Denetçileri ve hesap uzmanlarından oluşan resmi heyet bilirkişi raporları da almak suretiyle; Sendikamızda yürütülen iş ve işlemlerin usul ve yasaya uygun olduğu, hiçbir hukuksuzluğun olmadığı, yapılan şikayet ve isnatların mesnetsiz, dayanaksız ve hukuksuz olduğu gerekçesiyle 12.12.2016 tarih ve 2016/434 Bas.Sor.No – 2016/4129 Bas.Kar.No sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermiştir.

 

         Sosyal medya dahil her türlü mecrada asılsız ve iftira niteliğinde haberler ve yayınlar yapan, paylaşımda bulunan, iddiaları gerçekmiş gibi üye ve kamuoyuna yayan ve elindeki iddiadan oluşan bir takım fotokopiden ibaret kağıt parçalarını bir kısım kişilerle paylaşarak hukuku hiçe sayan, bu süreçte yöneticilerimizİ manevi açıdan rendice eden başta asılsız haber yapan Kanal A Televizyonu ve bir kısım yerel internet haber siteleri olmak üzere herkesten hukuk çerçevesinde en acımasız şekilde hesap sorulacaktır.

 

         Türkiye Haber-iş Sendikası Yönetim Kurulu olarak diğer zorunlu organlarımızla beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk ve yasalar çerçevesinde değerli üyelerimize hizmet vereceğimizi, bugüne kadar yaptığımız gibi harcadığımız her kuruşu kılı kırk yararak sarfedeceğimizi ve en üst özenle davranacağımızı başta değerli üyelerimiz olmak üzere tüm kamuoyu bilmelidir.

 

         Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.      

 

Yönetim Kurulu Adına

Veli SOLAK

Genel Başkan