Ankara 12.İş Mahkemesi, 28.04.2016 tarihinde yaptığı yargılama sonucu vermiş olduğu karar ile; Sendikamızın açmış olduğu davayı aynen kabul ederek; Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.’nin işkolunu, Sendikamızın işkolu olan 7 sıra numaralı “ İLETİŞİM” işkolu olarak kabul ve tespit etmiş, ayrıca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu işyerindeki işkolunun “büro” işkoluna girdiğine ilişkin Resmi Gazete’de yayınlanan kararını ise İPTAL ETMİŞTİR.

            Karar ek’te sunulmuştur.

            Sendikamızın bir hukuk zaferi olan bu kararın hayırlı olmasını diliyor, Assistt A.Ş.’de çalışan bütün işçi kardeşlerimizi güvenli, onurlu ve huzurlu bir çalışma hayatı ve gelecek tesisi için Türkiye Haber-iş Sendikası çatısı altında ivedi olarak üye olmaya davet ediyoruz.

            Kamuoyuna ve üyelerimize saygı ile duyurulur.

Türkiye Haber-İş Sendikası

Yönetim Kurulu