ESNEK ÇALIŞMA

Sendikamıza ulaşan bilgi ve duyumlardan üyelerimize bir takım çevrelerin esnek çalışma ile ilgili kasten hatalı bilgi verdikleri, bağıtlama aşamasında olduğumuz Türk Telekom A.Ş. XI. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinde esnek çalışma modelinin getirileceği ile ilgili spekülatif dedikoduların yayıldığı, esnek çalışma konusunda ortada bilgi kirliliği ve kasıtlı yanlış yönlendirmelerin olduğu müşahade edilmiştir.

Öncelikle, her kim olursa olsun sendika amaç ve ilkelerine aykırı davranan bu art niyetli kişilerle Sendikamızın hukuk kuralları çerçevesinde her zeminde mücadele ederek gerekli yaptırımları uygulayacağının bilinmesi gerektiğini hatırlatılarak esnek çalışma konusunda aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hissediyoruz.

Gerek süresi sona eren X. Dönem, gerekse bağıtlama aşamasında olduğumuz XI. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmemizde hiçbir tarzda esnek çalışma modeli benimsenmemiş ve kabul edilmemiştir.

Esnek çalışmadan söz edilebilmesi için haftalık 45 saatlik çalışmanın İş Kanununda ya da toplu iş sözleşmemizde düzenlenen çalışma sürelerinden farklı bir şekilde dağıtılması ve bununla birlikte karşılığında işçilere/üyelerimize çıplak ücretin dışında herhangi bir ücretin ödenmemesi şartları bir arada bulunmalıdır.

İş Kanunumuzda açıkça esnek çalışma tarif edilmemiştir. Ancak literatürde İş Kanunumuzdaki bazı çalışma modellerinin geniş anlamda esnek çalışma olarak kabul edilebileceği benimsenmiştir. Örneğin kısmi çalışma, çağrı üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi, yoğunlaştırılmış ve denkleştirilmiş iş sürelerinde çalışma, telafi çalışması, fazla mesai karşılığında serbest zaman (izin) kullanımı gibi hususlar geniş anlamda telafi çalışması olarak kabul edilebilmektedir.

Toplu iş sözleşmelerimizin hiçbir maddesinde yukarıda örneksenen çalışma modelleri bulunmamaktadır. Bu husus özellikle bilinmelidir.

Bu örneklerin içinde esnek çalışma tarifine en uygun olanı “tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresinin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabildiği, işçilerin yoğun iş haftalarında günde 11 saati geçmemek üzere çalıştırıldığı, diğer haftalarda daha az çalıştırılarak toplamda aylık yada iki aylık çalışma sürelerinin denkleştirilmesi esasına dayanan çalışma şekli” olarak tanımlanabilecek denkleştirme çalışmasıdır. Bu  çalışma modelinde işçiler bazı haftalarda günlük 11 saat çalışmış olsa bile diğer haftalarda daha az çalıştırılarak toplam çalışma ile haftalık  çalışma saatini aşan bir çalışma olmadığı için ücreti dışında ekstra ücret alamamaktadır. Bu model de kesinlikle sendikamızın hiçbir zaman benimsemediği ve toplu iş sözleşmelerinde yer vermediği bir çalışma modelidir.

Sendikamız yeni bağıtlayacağı XI. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 36 ncı maddesinde düzenlenen (ve 2007 yılından beri toplu iş sözleşmelerinde yer alan, fiilen uygulamada da bulunan) 6/45 çalışma modelinde günlük çalışma süresinin (7,5 saat) gün içinde bölünemeyeceği, hafta tatilinin Cumartesi ya da Pazar günü olması gerekliliği, günlük çalışma süresinin hiçbir şekilde bölünmeksizin 18:00-22:00’ saatleri arasında sona ermesi durumunda 6/45 primine ilave kazanç alınması gerekliliği ve denkleştirme çalıştırmasının kesinlikle kabul edilemezliği ilkelerinden asla ödün vermeyecektir. Bu herkes tarafından açıkça bilinmelidir.

Yine bilinmelidir ki, Sendikamız Türk Telekomünikasyon A.Ş. ya da başka bir işveren ile üyelerinin menfaatine aykırı hiçbir düzenlemeyi kabul etmemiştir ve bundan böyle de etmeyecektir.

Bilgi kirliliği ve art niyetli kişi ya da kişilerin bu konudaki kasıtlı yönlendirmeleri nedeniyle yaptığımız bu açıklamayı üyelerimize ve kamu oyuna saygı ile duyururuz.

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI

YÖNETİM KURULU